O systému SAMI

SAMI Combat Systems je od roku 2001 školou sebeobrany a bojových umění, která byla založena mistrem mnoha bojových systémů, Peterem Weckaufem, který kromě inovátorského systému výuky, vymyslel a přidal i nové koncepty boje.

 

SAMI koncept

SAMI - Self Defense and Martial Arts Institute je vysoce uznávané školicí středisko se sídlem ve Vídni v Rakousku.  V současné chvíli působí ve více než 50-ti zemích světa. SAMI klade důraz nejen na technický rozvoj cvičence, ale i na jeho fyzickou a duševní zdatnost. Mezi hlavní a nejpropracovanější koncepty boje, které patří mezi hlavní proudy, kterými se škola SAMI zabývá  patří Panantukan Concept, který se zaměřuje na špinavý pouliční box a Knife Fighting Concept - praktický systém boje s nožem, který jinde nenajdete.

Škola SAMI

za dobu více než 18 ti let prošla školou SAMI celá řada špičkových mistrů a instruktorů některého nebo více bojových stylů. Ti poté ve svých domovských zemích založili pobočky této školy a pomáhají tak šířit tento unikátní systém do celého světa. SAMI Czechia díky jednomu z nejlepších instruktorů školy SAMI - Mariana Komrsky,  dosáhla celosvětově mimořádného významu. Ten přispěl mimo jiné i svými praktickými zkušenostmi a poznatky čerpaných v rámci celoživotní praxe v ozbrojených silách, k doplnění celé řady technik a přizpůsobení bojových konceptů reálnému prostředí.

 

Peter Weckauf - zakladatel

je Rakouský instruktor bojových umění, který se bojovým sportům věnuje již od svých 15-ti let. tedy více než 40 let. Narodil se v roce 1963 ve Vídni. Je certifikovaným instruktorem řady účinných a populárních bojových systémů (Krav Maga, Jeet Kune Do, Eskrima, Kali, Luta Livre, Wing Tsun, boxu) a současně i tvůrcem zcela nových a unikátních systémů – například Knife Fighting Concept (boj s nožem) nebo S.D.S. Concept (boj s improvizovanými předměty). Ty dokázal navíc přizpůsobit potřebám široké veřejnosti a stávající době. Je zakladatelem  školy SAMI Combat Systems, prostřednictvím které pořádá semináře a kurzy jednotlivcům i profesním skupinám a státním agenturám. Momentálně tato škola působí prostřednictvím svých poboček ve více než 50 ti zemích světa a její popularita neustále roste..

Vývoj v SAMI

Každý ze stylů se dělí do jednotlivých technických úrovní, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Teprve po jejím úspěšném absolvování, lze postoupit na vyšší úroveň. Počet úrovní se liší styl od stylu. Možnost zvýšení úrovně je také podmíněna délkou aktivního tréninku a platným členstvím. Období mezi zkouškami se liší podle dosažené úrovně. Při skládání zkoušek musí student prokázat nejen dokonalé zvládnutí předepsaných technik, ale i praktické části, která probíhá formou skutečných střetů v často stresujících - předem nepředvídatelných podmínkách. Od třetí úrovně, lze zpravidla dosáhnout i základní instruktorské úrovně s právem výuky malé skupiny studentů. Instruktoři musí mimo prokázání technické i praktické způsobilosti, zvládnout i základy první pomoci a úspěšně prokázat, že jsou způsobilí k vedení vlastního tréninku a jiné cvičence vzdělávat. Zkoušky na nejvyšší instruktorské úrovně (5 a 6), lze dosáhnout pouze přímo na centrále ve Vídni.  Každý instruktor poté může učit pouze předepsaný počet studentů, ve stylech, v nichž dosáhl instruktorské úrovně, v rozsahu daného instruktorského stupně.

Kdo se k nám může přidat?

Každý komu bylo alespoň 18 let, je trestně bezúhonný, žena či muž, malý či velký, s malým nebo i velkým bříškem. Vítaní jsou zejména ti, kteří se chtějí skutečně něčemu naučit a nebojí se pravidelného pohybu. Otevřené dveře u nás mají jak lidé s bohatými zkušenostmi v bojových uměních, skuteční profesionálové, stejně jako ti, kteří až doposud nic podobného nezkoušeli, ale mají zájem se naučit sebeobraně nebo by mohli bojové dovednosti uplatnit při výkonu svého zaměstnání. A proč nezačít hned s něčím skutečně účinným?

Vyhrazujeme si však právo odmítnout osoby, které považujeme za nevhodné pro jejich charakter. Neučíme lidi, před kterými se chceme chránit!

Tréninky, semináře

Pravidelný trénink je základem pro jakýkoliv rozvoj v technikách SAMI. Ty jsou založené zpravidla na opakujících se, stále obtížnějších drillech - cvičeních, pomocí nichž dochází k paměťové fixaci pohybů, které se následně používají v reálných aplikacích. Mimo pravidelné tréninky, doporučujeme i tématicky zaměřené semináře, které se liší dle stylu a délky trvání, kde díky intenzivnímu výcviku dochází v krátkém čase k významnému technickému pokroku v dané oblasti. Nejvýznamnějším ze seminářů jsou pak pravidelné (zpravidla 5 ti denní) letní kempy, kde je možné strávit nezapomenutelné chvíle ve skvělém kolektivu mezinárodních studentů. Po předchozí domluvě si lzesjednat individuální výcvik s některým z lektorů, který je tématicky přizpůsobený přání studenta (i jako přípravu na vyšší level). Mimo to doporučujeme on-line video kurzy - tzv. Distančního tréninku, který je dostupný na stránkách SAMI.at (v anglickém jazyce). Zde se prostřednictvím výukových videí detailně seznámíte se všemi technikami, 

Video ukázka běžného tréninku na pobočce v Brně.

Video ukázka semináře.

Video ukázka z letního kempu.

Video ukázka Online distance tréninku.

Staň se součástí SAMI i ty!

Kontakt

Bauerova 321/5
603 00 Brno-střed – Pisárky
okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko
Tel: +420 604 356 593
Email: info@samiczechia.cz

Sledujte nás

© Copyright SAMI Czechia